About Us
  • Popüler Aramalar
Sizin İçin Seçtiklerimiz

Ön Bilgilendirme

MADDE 1.SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 

Ünvanı: PİRNUS YAPI GAYRİMENKUL A.Ş.

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcukent AVM Ladin Sok.No:4/Z 155 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 0212 603 12 28

E-mail: [email protected] 

MADDE 2.ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

 

MADDE 3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER: 

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. 

MADDE 4.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ:

Ürün'ün KDV dahil peşin fiyatı: 0,00 TL

Sipariş işlem ve gönderim ücreti: Ücretsiz[FD1] 

Ödeme şekli: 

ALICI tarafından havale/EFT ile ödenecek olan siparişin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ALICI tarafından yapılan ödemenin SATICI'NIN hesaplarına yansıma tarihidir. Ürünün tesliminden sonra ALICI'YA ait kredi kartının ALICI'NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'YA ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'YA iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'YA aittir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kampanyaların şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Vade Farkı:

Ürün'ün Toplam Fiyatı:0,00 TL

MADDE 5.TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER: 

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Teslimat anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI'NIN yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'NIN adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'NIN ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'YA geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'YA aittir. 

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat masrafları ALICI tarafından ödenecek ve ALICI'NIN siparişine ilişkin faturaya "Gönderim Ücreti" şeklinde yansıtılacaktır. SATICI, internet sitesinde, belirlenen ürün/ürünlere ilişkin belirlenen tarih diliminde ve/veya belirlenen toplam alışveriş tutarının üzerinde alışveriş yapılması halinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, belirlenen koşullar dahilinde teslimat masrafı SATICI'YA aittir. Teslimat; stok durumunun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'NIN hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI'YA veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'YA yazılı olarak bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün uzatılabilecektir. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI'NIN yükümlülüğündedir. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş konusu ürün/ürünlerin tesliminin imkânsızlaşması halinde ALICI durumdan haberdar edilecek ve her türlü belgeler ile ödediği bedel en geç 10 gün içinde iade edilecektir. SATICI, sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'YI bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

MADDE 6.STOK BİLGİLERİ 

İnternet sitesi aracılığıyla satışa sunulan ürün/ürünlerin stokta bulunmaması muhtemeldir. Ürün/ürünler gerekli görüldüğü takdirde üretilmektedir. ALICI tarafından sipariş edilen ve stokta bulunmayan ürün/ürünlerin birtakım sebeplerle üretiminin mümkün olmaması halinde iş bu durum SATICI tarafından ALICI'YA e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecek olup, ürün/ürünler için ALICI tarafından ödenmiş bulunan tüm bedel, siparişe ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde kredi kartına, havale/EFT yolu ile yapılmış olması halinde ilgili banka hesabına yapılacaktır. ALICI bu tutarın ALICI'NIN hesabına yansıtılmasının Banka işlemi olduğunu SATICI tarafından kredi kartına/hesabına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, Bu hususta SATICI'NIN sorumluluğu bulunamayacağını kabul etmektedir.

MADDE 7.GARANTİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER 

Ürün/ürünlerin garanti belgeleri ve garanti süreleri ürün/ürünlerin markaları tarafından belirlenen süreler kadardır. İnceleme işlemleri markalar tarafından iş bu süreler içinde yapılmaktadır. Garanti süresi dolmuş ürün/ürünlere ilişkin inceleme işlemleri markalar tarafından reddedilmektedir. İnternet sitesi aracılığıyla ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin garanti süresi içinde arızalanması halinde, kargo bedeli ALICI tarafından karşılanmak suretiyle ürün/ürünlerin faturası ile birlikte gönderilmesi halinde, arıza inceleme işlemleri satın alınan ürün/ürünlerin marka arıza inceleme birimlerince yapılarak karar verilecektir. Arıza inceleme işlemleri en az 21 iş günü (1 ay) sürmekte olup, arıza inceleme biriminin yoğunluğuna göre 30 iş gününe kadar uzayabilmektedir. Arıza inceleme birimlerince verilen kararın SATICI'YA ulaştırılması akabinde ALICI ile irtibata geçilecek ve ürün/ürünlerin arızalı olarak kabul edilmesi durumunda ALICI tarafından seçim yapılarak arızalı ürün ile aynı ürün veya başka bir ürün temin edilecektir. ALICI tarafından seçilen ürün ile arızalı ürün arasında fiyat farklılığı bulunması halinde SATICI tarafından ucuz ürünlerde fark iadesi yapılmayacak ve fakat daha pahalı ürün seçilmesi halinde ALICI'DAN fiyat farkı talep edilecektir. ALICI tarafından faturasız olarak gönderilen ürün/ürünlerde arıza inceleme işlemleri yapılmamaktadır. 

MADDE 8.GEÇERLİLİK SÜRESİ: 

İşbu formda yer alan ürün/ürünlere ilişkin olarak ALICI'YA sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bugünden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmayacaktır. 

MADDE 9.SÖZLEŞME SÜRESİ: 

Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler iş bu formda yer alan ürünün ALICI'YA teslim edilmesini takiben başlayacak ve sona erecektir. 

MADDE 10.CAYMA HAKKI: 

10.1.ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(on dört)  gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'YA faks, e-posta veya internet sitesinde bildirilen müşteri hizmetleri telefonları aracılığıyla bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin 9. madde hükümleri çerçevesinde; kullanılmamış, ürün/ürünlerin kendisinin ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürün/ürünlere ait sertifikaları, varsa hediye ürünleri ve aksesuarları, hediye çekleri ile birlikte eksiksiz olması, etiket ve üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması, SATICI tarafından tekrar kullanıma arz edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'YA teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI'YA gönderildiğine dair Kargo Teslim Tutanağı ile iade formu ve ürün/ürünlere ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Bu materyallerden herhangi birinin gönderilmemesi ya da taşıma şirketinden kaynaklanmış olsa dahi hasarlı olması durumunda, materyalin bedeli iade tutarından düşülerek iade işlemi tamamlanır. ALICI, bu işlemler için hangi yolu izleyeceğini SATICI’yla belirtilen iletişim bilgilerinden irtibata geçerek öğrenmelidir. 

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün/ürünlerin bedeli ALICI'YA iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün/ürünler iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'YA KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan SATICI sorumlu tutulamaz Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo firması aracılığıyla (anlaşmalı kargo firmasının değişmesi halinde gerekli bildirim internet sitesi aracılığıyla yapılacaktır.) gönderilmesi halinde teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. ALICI'NIN ürün/ürünleri başka bir kargo firması aracılığıyla göndermesi halinde teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanacak olup, ALICI tarafından bu şeklide karşı ödemeli olarak gönderilen ürün/ürünleri SATICI'NIN teslim alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. ALICI ürün/ürünlerin anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo firmasından başka bir kargo firması ile gönderilmesi halinde SATICI'DAN herhangi bir talepte bulunamayacak olup, SATICI'NIN bu nedenle doğmuş/doğacak olan her türlü zararını tazminle mükellef olacaktır. Ürün/ürünlerin açıklandığı şekli ile ve belgeler ile iade edilmemesi halinde iade işlemi gerçekleştirilemeyecek olup ürün/ürünler SATICI'YA gönderildiği hali ile ve karşı ödemeli olarak ALICI'YA geri gönderilecektir. SATICI'NIN bu halde herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

10.2.KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI tarafından sipariş kapsamında yapılan ödemelerde KDV ödenmesi yapılmamakta olduğundan, ürün/ürünlerin gümrükten teslim alınması sırasında satın alınan ürün/ürünlerin tüm vergilerini ALICI ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürün/ürünler için ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır. 

MADDE 11.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: 

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz. 

ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine iletebilir. 

ALICI şikâyet ve itirazlarını Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ürün/ürünleri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine yapabilir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. 

Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. İş bu Ön Bilgilendirme ticarî amaçlarla yapılmaktadır. 

ALICI: 

 

Tarih: