NE ARAMIŞTINIZ ?

Lütfen arama istediğiniz kategori veya ürün adını yazınız...

Garanti Şartları

Pirnus Diamond İnternet Mağazasından aldığınız ürünler 2 sene boyunca garantilidir. Kullanım süresi içerisinde ürün ile ilgili herhangi bir üretim hatası ortaya çıkması durumunda Pirnus Diamond ürünü tamir etme ya da yenisi ile değiştirme garantisini verir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan fiziksel tahribat garanti kapsamına girmez.